Slobodne aktivnosti (sekcije )

Kategorija: Gimnazija
Hitovi: 13319

SLOBODNE AKTIVNOSTI U GIMNAZIJI LJUBUŠKI (sekcije)

Ime i prezime profesora

Naziv sekcije

Marina Miloš

Glazbena / zbor

Mirela Čuvalo, Marina Ćurić i Ivan Matuško

Novinarska, Internet i Zidne novine

Renata Primorac, Marina Ćurić, Mirela Čuvalo i Antonela Primorac

Literalna, Recitatorska i Dramska

Sandra Bilić i Ivan Matuško

Informatika / internet

Tamara Grbavac

Likovna

Radojka Ćeško, Jasna Stojak, Julka Grbavac i Daniela Pavlović

                     Ekološka

Leopold Mandić i Jozo Bilić

Povijesna i Šahovska

Zvonko Herceg i Ivica Sabljić

Nogometna, Rukometna i Odbojkaška

Zdenka Vukojević, Kata Brkić, Marija Vasilj, Sandra Ivanković i Zdenko Vištica

Prevodilačka

Draženka Ostojić, Sandra Bilić i Irena Mihaljević

                 Matematička

Andrijana Grgić i Zdenka Vukojević

Bibliotekarska

Mile Logara

Civitas i  EU

Daniela Pavlović

Prva pomoć

Zdravka Rupčić

Vijeće učenika

Marija Vasilj i Zdenko Vištica

English Workshop