Slobodne aktivnosti (sekcije )

Kategorija: Gimnazija
Hitovi: 13319

U školi rade brojne sekcije. Otežavajuća je okolnost što su naši učenici opterećeni. Broj nastavnih predmeta po razredima se kreće od 15 do 17 pa je veoma teško naći slobodan termin za rad sekcija, a cilj nam je da svaki učenik bude uključen u vannastavne aktivnosti prema svojim željama, potencijalima i sklonostima.

Rasterećenjem gimnazija i to će se postići.Najaktivnije sekcije su: zbor „Gimnasium“, novinarska, literarna, debatna, recitatorska, dramska, informatička,ekološka kao i športske sekcije.


SLOBODNE AKTIVNOSTI U GIMNAZIJI LJUBUŠKI (sekcije)

Ime i prezime profesora

Naziv sekcije

Marina Miloš

Glazbena / zbor

Mirela Čuvalo, Marina Ćurić i Ivan Matuško

Novinarska, Internet i Zidne novine

Renata Primorac, Marina Ćurić, Mirela Čuvalo i Antonela Primorac

Literalna, Recitatorska i Dramska

Sandra Bilić i Ivan Matuško

Informatika / internet

Tamara Grbavac

Likovna

Radojka Ćeško, Jasna Stojak, Julka Grbavac i Daniela Pavlović

                     Ekološka

Leopold Mandić i Jozo Bilić

Povijesna i Šahovska

Zvonko Herceg i Ivica Sabljić

Nogometna, Rukometna i Odbojkaška

Zdenka Vukojević, Kata Brkić, Marija Vasilj, Sandra Ivanković i Zdenko Vištica

Prevodilačka

Draženka Ostojić, Sandra Bilić i Irena Mihaljević

                 Matematička

Andrijana Grgić i Zdenka Vukojević

Bibliotekarska

Mile Logara

Civitas i  EU

Daniela Pavlović

Prva pomoć

Zdravka Rupčić

Vijeće učenika

Marija Vasilj i Zdenko Vištica

English Workshop